Vardas pavardė

Pareigos

Rita-Jūratė Ivaškevičienė

Lietuvių k. mokytoja metodininkė

Arūnas Jarunavičius

Profesijos mokytojas

Regina Juknevičienė

Etikos vyr. mokytoja

Orinta Šliužienė

Informacinių technologijų vyr. mokytoja

Stanislovas Eugenijus Lakavičius

Kūno kultūros mokytojas metodininkas

Milda Litotanskienė

Matematikos vyr. mokytoja

Rolandas Mikalauskas

Profesijos mokytojas

Dalia Mockeliūnienė

Profesijos vyr. mokytoja

Rita Nauckūnienė

Istorijos mokytoja

Violeta Petkevičiūtė

Chemijos mokytoja, metodininkė

Nijolė Reznikienė

Rusų k. vyr. mokytoja

Irma Sinkevičiūtė

Geografijos mokytoja

Jūratė Daukienė

Lietuvių kal. vyr. mokytoja

Marijona Stanislauskienė

Profesijos vyr. mokytoja

Janina Strazdienė

Anglų k vyr. mokytoja

Dalia Šakienė

Profesijos  vyr.mokytoja

Liolė Širvinskienė

Profesijos vyr. mokytoja

Vilija Važgėlaitė

Biologijos mokytoja

Skaidrutė Žukauskienė

Fizikos vyr. mokytoja

Jonas Žukauskas

Profesijos mokytojas

Vytautas Čėsna

Profesijos vyr. mokytojas

Rita Adomaitienė

Profesijos vyr. mokytoja

Eugenijus Augustinas Kotovas

Estradinio būrelio vadovas