Adresas: Girelės g. 57, LT-56163 Kaišiadorys.  Telefonas: (346) 51899.  E.paštas: rastine@zum.kaisiadorys.lm.lt  


Atmintis gyva : sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena

          1991 metais šią dieną įvykęs masinis taikus Lietuvos piliečių pasipriešinimas Sovietų Sąjungos vadovybės bandymui jėga paimti į savo rankas Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamento rūmus ir kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus. Užimti atvyko specialiai parengta, sunkiąja karine technika ginkluota desantininkų grupė. Prie televizijos bokšto Vilniuje daugiau nei 600 taikių ir neginkluotų žmonių buvo sužeista, 14 žuvo. Televizijos bokštas buvo užimtas, tačiau planų pulti Parlamentą kariškiai jau atsisakė. Nors užgrobti kai kuriuos objektus ir pavyko, galutiniai operacijos tikslai nebuvo pasiekti ir gana greitai Sovietų armijai teko iš užimtų objektų pasitraukti. 

          Praėjo 26-eri metai, bet kiekvienąkart šią dieną segime neužmirštuolės žiedą, pasakojame, dalinamės tų dienų įspūdžiais,vėl ir vėl žiūrime filmuotą medžiagą, languose degame žvakeles ir prisimename poeto Justino Marcinkevičiaus eiles:

 

Kai norime kalbėt apie Tėvynę,

Pirmiausia žodį žuvusiems suteikim.

Tai jų alsavimas kaip vėjo gūsis,

Išskleidžia mūsų vėliavas; jų rankos

Palaimina ir mūsų darbus, ir svajonę;

Jų akys stebi mus kaip gyvos žvaigždės,

Ir žemė kalba jų derlingais žodžiais.

 

Tai paukščio čiulbesys, tai vyšnios žiedas,

Tai  moters šypsena, tai vaiko juokas,

Tai dešinė, kuri  ištiesus laiko

Ir esamą, ir būsimą Tėvynę.

Kalbėkim apie ją teisingais žodžiais,

Kad mūsų žuvusieji mus suprastų.

 

Rita Ivaškevičienė  

Konkurso skelbimas

 NEGYVENAMŲ PATALPŲ VIEŠO NUOMOS KONKURSO ORGANIZAVIMO SĄLYGOS

Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla išnuomoja viešo nuomos konkurso būdu negyvenamas patalpas.

Pastatas Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla, Girelės g. 57, Kaišiadorys.

Informacija konkurso dalyviams:

  1. Ilgalaikis materialus turtas yra adresu Girelės g. 57, Kaišiadorys, pastato unikalus                    Nr.4997-6008-4014, bendras plotas 6267, 90 kv.m, statinio žymėjimas plane 3/b, likutinė vertė 157116,36 €. Išnuomojama 372,17 kv.m., patalpų žymėjimas plane R-14, R-15, R-16 ir 2,8 kv.m., žymėjimas plane 3/b III-2.
  2. Patalpos skirtos naudoti šaudyklai, šaudyklos inventoriaus ir įrangos laikymui bei saugojimui.
  3. Pradinis turto nuompinigių dydis su pridėtinės vertės mokesčiu 0,29 € už vieną kvadratinį metrą. Nuompinigių dydis 0,24 € už vieną kvadratinį metrą, pridėtinės vertės mokestis 0,05 € už vieną kvadratinį metrą.
  4. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, iki einamojo mėnesio 10 dienos.
  5. Nuomininkas, sutartyje nustatytu laiku nesumokėjęs nuompinigių, moka delspinigius 0,2 % nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
  6. Turto nuomos terminas 10 metų.
  7. Paraiškas dalyvauti konkurse dalyviai turi pateikti adresu Raštinė „Turto nuomos konkursui“, Girelės g. 57, LT-56163 Kaišiadorys. Paraiškų dalyvauti konkurse terminas iki  2017-01-16 10 val.
  8. Konkurso dalyvio pradinio įnašo dydis 326,22 € turi būti sumokėtas iki vokų registravimo termino pabaigos į AB „Swedbank“ banko sąskaitą Nr.LT067300010002503324.
  9. Dėl turto apžiūros kreiptis į direktoriaus pavaduotoją infrastruktūrai A.Pocių iki 2017-01-12 d. 15 val., kita informacija  telefonu 8 346 51899.
  10. Komisijos posėdis Girelės g. 57, Kaišiadorys, Raštinė, 2017-01-16 10,05 val.

 

 

Konkurso organizatoriai  

ADVENTO POPIETĖ

            Žiema- tai laikas, kai vis trumpiau šviečia saulė,o dienos vienos už kitą niūresnės. Nespėjus išaušti ir vėl temsta.Nuvargusi gamta miega.Šalta. Tik ne širdy, nes būtent žiemą mūsų laukia svarbios šventės: Kūčios, Kalėdos, Naujieji metai, Trys karaliai.

Daugiau apie tai >>>

Nuorodos