Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla

KAIŠIADORIŲ TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA veiklą pradėjo 1976 metų kovo mėn. Per 36 darbo metus mokykla išleido 5255 mokinius su diplomais.


MOKYKLOS VIZIJA - moderni, atvira naujovėms, informacijai, nuolatinei kaitai profesinio rengimo Mokykla, orientuota į besikeičiančius darbo rinkos poreikius, europinius specialybių standartus, sugebanti integruotis į vietos visuomenę, bendradarbiaujanti, puoselėjanti žmogiškąsias vertybes Mokykla. 

MOKYKLOS MISIJA

 • Rengti aukštos kvalifikacijos darbininkus, sugebančius savarankiškai dirbti konkurencinės darbo rinkos sąlygomis;
 • Suteikti, besimokantiems, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą,  prisidėti prie žinių visuomenės kūrimo;
 • Ugdyti jaunimo verslumą, sugebėjimą kompetentingai valdyti smulkų ir vidutinį privatų ūkį;
 • Sukurti demokratišką aplinką, kurioje formuotųsi laisva, savarankiška ir visapusiška asmenybė;
 • Vykdyti suaugusių tęstinį mokymą, kvalifikacijos kėlimą, perkvalifikavimą, tenkinant regiono darbo rinkos ir visuomenės mokymosi visą gyvenimą poreikius;
 • Glaudžiai bendradarbiauti su socialiniais partneriais, dalyvauti tarptautiniuose ir šalies projektuose, įtvirtinant specialistų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo patirtį bei naujas darbo tendencijas;

VEIKLOS RŪŠYS:

 • Profesinis mokymas;
 • Bendrasis vidurinis mokymas;
 • Bendrasis pagrindinis mokymas;
 • Suaugusiųjų profesinis tęstinis mokymas;
 • Kvalifikacijos tobulinimas;
 • Vairavimo mokykla. 

RUOŠIAMOS SPECIALYBĖS:

- Apdailininkas;

- Sekretorius;

- Virėjas;

- Konditeris;

- Apskaitininkas;

- Stalius;

- Elektromechanikas;

- Technikos šaltkalvis remontininkas;

- Padavėjas-barmenas;

- Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas.

SIŪLOMI KURSAI: 

- Vairuotojų kursai. 

Žemėlapis