Mokyklos taryba yra aukščiausia savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų   tėvų, mokytojų pastangas svarbiausiems mokyklos tikslams numatyti,  uždaviniams spręsti bei įgyvendinti. Mokyklos taryba veikia  mokyklos nuostatus. Mokytojus į Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos tarybą siūlo mokytojų taryba, o mokinius deleguoja mokinių taryba. Tėvai į  tarybą renkami visuotiniame tėvų susirinkime.

Mokyklos tarybos pirmininkas − Arūnas Balčiūnas, profesijos mokytojas

Sekretorius – Rita Adomaitienė- vyr. profesijos mokytoja;

Nariai:

  • Vytautas Mitkus - praktikos vadovas;
  • Vytautas Čėsna - vyr. profesijos mokytojas;
  • Regina Juknevičienė - bendrojo ugdymo skyriaus vedėja;
  • Rasa Narbuntienė - mokinių mama;
  • Snieguolė Taparauskienė - mokinių mama;
  • Vladas Jurkevičius - UAB "RODA"- gamybos sk. vadovas;
  • Tomas Kulešius- 18 E gr.mokinys;
  • Andrius Gresius- 17 ST gr.mokinys.