Mokinių priėmimo į mokyklą sąlygos

Kviečiame mokytis mūsų mokykloje

Mokinių priėmimo į mokyklą sąlygos ir tvarka:

I.  Priėmimo sąlygos Į mūsų mokyklą priimami Lietuvos piliečiai, kiti šalies gyventojai bei užsienio lietuviai. Kitų valstybių piliečiai priimami pagal valstybių susitarimus bei tarptautines sutartis.

Priimami moksleiviai, kuriems yra sukakę 14 metų, jei jų sveikata leidžia mokytis pasirinktos specialybės.

 II.  Dokumentai ir jų pateikimo tvarka

Stojantieji priėmimo komisijai pateikia šiuos dokumentus:

°    prašymą, kuriame nurodyta pasirinkta specialybė;

°    įgyto išsilavinimo dokumentą (originalą);

°    sveikatos pažymėjimą (086 / a forma);

°    dvi nuotraukas (3×4 cm);

°    pasą arba gimimo liudijimą.

 Priėmimo į mokyklą 2017 m. tvarkos aprašas